over belasting

Op deze webpagina vind je antwoord op de volgende vragen:
 • Waar moet ik het geld dat ik bij Lennie en/of Lies verdien opgeven op de belastingaangifte? Klik hier.
 • Als ik bruto uitbetaald krijg, hoeveel geld moet ik dan apart houden voor de belasting? (infomatie voor freelancers / bruto uitbetaalden). Klik hier.
 • Hoeveel geld scheelt het als ik cursussen e.d. aftrek van de belasting? (infomatie voor freelancers / bruto uitbetaalden.) Klik hier.
 • Als ik bij meerdere mensen werk, moet ik dan meer belasting betalen dan als ik bij één iemand werk? (infomatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst die netto uitbetaald krijgen) Klik hier.
 • Hoe kan het zijn dat als ik bij twee mensen werk met hetzelfde aantal uren en uurloon, dan ik bij de één meer belasting moet betalen dan bij de ander? ( informatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst die netto uitbetaald krijgen ) Klik hier.
 • Wat is de loonheffingskorting? Klik hier.
 • Wat is een VAR verklaring? (informatie voor freelancers) Klik hier.
 • Waar let de belastingdienst op als ik een VAR verklaring aanvraag? ( infomatie voor freelancers ). Klik hier.
 • Waar kan ik een VAR verklaring aanvragen? Klik hier.
 • Kan ik een voorbeeld van een VAR verklaring zien? Klik hier.
Waar moet ik het geld dat ik bij Lennie en/of Lies verdien opschrijven op de belastingaangifte?
  Krijg je netto uitbetaald en krijg je loonstroken van de SVB (zie plaatje hiernaast)? Download dan één van de volgende bestanden:
 • netto aangifte op papier pdf bestand. Klik hier.
 • netto aangifte op papier Word bestand. Klik hier.
 • netto aangifte programma op de computer PDF bestand. Klik hier.
 • netto aangifte programma op de computer Word bestand. Klik hier.
  Krijg je bruto uitbetaald, lever je zelf urendeclaraties in en krijg je het geld vanaf Lennie haar rekening gestort? Download dan één van de volgende bestanden:
 • bruto aangifte op papier pdf bestand. Klik hier.
 • bruto aangifte op papier word bestand. Klik hier.
 • bruto aangifte programma op de computer pdf bestand. Klik hier.
 • bruto aangifte programma op de computer word bestand. Klik hier.
Als ik bruto uitbetaald krijg, hoeveel geld moet ik dan apart houden voor de belasting?

Een heel globale regel: voor vrijwel iedereen die bij Lennie werkt is 40% apart houden voldoende. Alleen als je een partner hebt met een hoog inkomen zou het kunnen zijn dat 40% niet voldoende is. Wil je het preciezer weten? Lees dan verder.

  Er zijn twee dingen die je moet betalen:
 • De belasting (de loonheffing)
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Dat is een kleine 5%, onafhankelijk van hoe veel je verdient.

Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van hoeveel inkomsten je hebt van alle plekken waar je werkt bij elkaar opgeteld. Als je minder dan ongeveer 500 euro per maand verdiend, hoef je alleen de inkomens afhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet te betalen. Dat is een kleine 5 %.

Over alles wat je meer verdient dan 500 euro, moet je ongeveer 34% belasting betalen. Daarnaast betaal je 5 % inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekerings wet.

Hoeveel geld scheelt het als ik cursussen e.d. aftrek van de belasting?

Stel: je hebt een cursus tiltechniek gedaan die 100 euro heeft gekost. Je wilt dat bedrag graag aftrekken van de belasting.
Het is niet zo dat je dan 100 euro minder belasting hoeft te betalen. Het is alleen dat je over de kosten van de cursus geen belasting hoeft te betalen.

Een rekenvoorbeeld: stel je verdient € 1000 per jaar en je moet 30% belasting betalen. Dat is € 300. Als je de 100 euro van de cursus aftrekt van je inkomen, wordt je belastbaar inkomen € 900. Je moet dan € 270 (30% van €900) belasting betalen. Met andere woorden: je krijgt dan dertig euro van de honderd terug.
Deze bedragen zijn fictief voor dit rekenvoorbeeld.

Als ik bij meerdere mensen werk, moet ik dan meer belasting betalen dan als ik bij één iemand werk?

Nee, het maakt niet uit bij hoeveel mensen je werkt. De belasting wordt berekend aan de hand van het totaal bedrag dat je verdiend hebt. Dat is onafhankelijk van bij hoe veel mensen je hebt gewerkt. Als er te veel belasting is ingehouden op je loon, krijg je dat terug als je aan het eind van het jaar belastingaangifte hebt gedaan.

Hoe kan het zijn dat ik als ik bij twee mensen werk met het zelfde aantal uren en uurloon, dat ik dan bij de één meer belasting moet betalen dan bij de ander? (Informatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst die netto uitbetaald krijgen)

Dat komt door de loonheffingskorting. De loonheffingskorting kan maar door één werkgever tegelijk toegepast worden. De loonheffingskorting is een korting (een vermindering) van de hoeveelheid belasting die je moet betalen.

Over al je inkomsten moet je belasting betalen. Ongeveer 34 procent (of meer als je veel verdient). Maar, zegt de belastingdienst, over de eerste 500 euro (ongeveer) die je per maand verdiend, hoef je geen belasting te betalen. De belasting die je niet hoeft te betalen is een 'korting' op de hoeveelheid belasting die je moet betalen, de loonheffingskorting.

Als je bij meerdere werkgevers werkt, weten die werkgevers niet hoeveel inkomsten je bij je andere werkgevers hebt. Ze kunnen dan niet in de gaten houden of je meer dan 500 euro per maand verdiend en weten daarom niet of ze de korting die je krijgt over de eerste 500 euro die je verdient moeten toepassen of niet. Daarom is er als algemene regel gesteld dat er maar één werkgever rekening mag houden met de loonheffingskorting. Over het algemeen is het het handigst om die korting te laten toepassen bij de werkgever waar je het meest verdient.

Aan het eind van het jaar, als je belastingaangifte doet, wordt alles verrekend. Als er in totaal te veel belasting is ingehouden, krijg je dat terug.

Wat is de loonheffingskorting?

Over al je inkomsten moet je belasting betalen. Ongeveer 34 procent (of meer als je veel verdiend). Maar, zegt de belastingdienst, over de eerste 500 euro (ongeveer) die je per maand verdient, hoef je geen belasting te betalen. De belasting die je niet hoeft te betalen is een 'korting' op de hoeveelheid belasting die je moet betalen, de loonheffingskorting.

Wat is een VAR verklaring?

Een VAR verklaring is een verklaring van de belastingdienst. VAR staat voor verklaring arbeidsrelatie. Er zijn twee soorten VAR's verklaringen die van belang zijn.. Er is een VAR-ruo, Resultaat uit Overige Werkzaamheden, en een VAR-wuo, Winst Uit Onderneming. Alleen met een VAR-wuo word je door de belastingdienst gezien als iemand met een eigen eenpersoons-bedrijf. De VAR-wuo geeft de budgethouder zekerheid dat hij /of zij geen loonbelasting hoeft in te houden en geen premies voor de WW hoeft af te dragen. Met een VAR-row heb je die zekerheid niet. Je kunt met een VAR-row ook bij een budgethouder werken. Sluit dan echter voor de zekerheid een overeenkomst af voor maximaal drie dagen per week. Mocht het werk achteraf beoordeeld worden als zijnde werk zoals in een dienstbetrekking, dan zijn er geen problemen met achteraf moeten nabetalen van premies omdat een budgethouder die sowieso niet hoeft te betalen als iemand op drie dagen per week of minder werkt.

Op welke punten let de belastingdienst bij het aanvragen van een VAR-wuo?

Om te bepalen of je een ondernemer bent (en dus een VAR-wuo krijgt), let de belastingdienst vooral op de volgende punten:

- Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
Als je de aanwijzingen van de opdrachtgever strikt moet opvolgen, is er snel sprake van een dienstbetrekking. Als je een VAR-wuo wilt, vul dan iets in als 'Ik gebruik bij het uitvoeren van de opdrachten mijn eigen kennis. Ik voer de opdracht op mijn eigen manier uit. Ik zorg dat het eindproduct voldoet aan de gegeven opdracht, maar ik kan zelf de weg er naar toe bepalen.

- Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
Voor een Var-wuo, moet het antwoord hierop 'nee' zijn.

- Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
Het doel van een onderneming is winst maken. Maak je geen winst, dan kun je geen VAR-wuo krijgen. Merel: 'Ik heb een keer iemand met invullen geholpen en toen hebben we daar ingevuld: Dat weet ik nog niet, want dat is afhankelijk van hoeveel opdrachten ik zal krijgen.'

- Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Merel: 'Ik kan me niet herinneren hoe deze vraag op het formulier stond vermeld. Ik geloof dat we hier iets hebben ingevuld als: erg zelfstandig.

-Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
Je hoeft niet perse geld of goederen te bezitten om in aanmerking te komen voor een VAR-wuo.

-Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
Merel: 'Ik geloof dat het minimaal 1225 uur per jaar moet zijn. Voor arbeidsongeschikten 800 uur per jaar. En die 1225 uur moeten meer dan de helft zijn van je totaal beschikbare werktijd. Als je bijvoorbeeld 600 uur per jaar bij een zorginstelling hebt gewerkt en 1233 bij budgethouders, kun je aangemerkt worden als zelfstandige.

- Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
Zie bovenstaande antwoorden.

- Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
Merel: 'Ik geloof dat je minimaal 3 klanten moet hebben en geen van die drie klanten mag meer dan de helft van je inkomen opleveren. De precieze regel kan ik niet terug vinden.

- Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
Om een VAR-wuo te krijgen, moet het antwoord iets zijn als: Mijn onderneming presenteert zich als zijnde een bedrijf/ een onderneming, met een webpagina, logo, postpapier en in de stijl van het bedrijf opgemaakte facturen. Ik maak reclame en zet advertenties.

- Loopt u ondernemersrisico?
Het antwoord hierop moet 'ja' zijn. Je hebt bijvoorbeeld het risico op niet-betalende klanten.

- Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
Om een VAR-wuo te krijgen, moet het antwoord hierop 'ja' zijn.

Tip: Als je twee verschillende dingen doet, bijvoorbeeld auto's repareren en software ontwikkelen, dan heb je voor beide werkzaamheden een aparte VAR nodig. Let er daarom op dat je de werkzaamheden die je doet bij mensen met een PGB onder één noemer omschrijft. Je kunt bijvoorbeeld 'thuiszorgdiensten' opschrijven. Lennie heeft een keer meegemaakt dat een zorgverlener een aparte VAR kreeg voor 'huishoudelijke hulp' en een aparte voor 'verzorging'. Voor de huishoudelijke uren kon ze daarom geen gebruik maken van zelfstandigenaftrek. Door hetgeen je doet te omschrijven met één woord, voorkom je dit.

Waar kan ik een VAR aanvragen?

bij http://belastingdienst.nl/download/485.html

Kan ik een voorbeeld van een VAR zien?
  Je kunt hieronder een voorbeeld van een VAR downloaden. Belangrijke gebieden zijn omlijnd.
 • Klik hier voor een VAR-wuo.
 • Klik hier voor een VAR-row.

vorige menu keuze: hoe lever ik declaraties in?
volgende menu keuze: over verzekeringen