hoe lever ik declaraties in?

Op deze pagina vind je antwoord op de volgende vragen:
 • Hoe declareer ik uren? Klik hier.
Informatie voor freelancers (en voor als je bruto uitbetaald krijgt)
 • Wanneer lever ik de declaratie in? Klik hier.
 • Hoe lever ik de declaratie in? Klik hier.
 • Welk formulier gebruik ik? Klik hier.
 • Hoe werkt het uren declareren via de mail? Klik hier.
 • Wanneer wordt de declaratie betaald? Klik hier.
 • Moet ik een kopie van de declaratie maken? Klik hier.
 • Als ik zelf een factuur / declaratie wil maken, waar moet deze dan aan voldoen? Klik hier.
 • Hoe zit het met WMO en AWBZ? Klik hier.
informatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst en netto-uitbetaling
 • Wanneer lever ik de declaratie in? Klik hier.
 • Hoe lever ik de declaratie in? Klik hier.
 • Wanneer wordt de declaratie betaald? Klik hier.
 • Moet ik een kopie van de declaratie maken? Klik hier.
 • Hoe zit het met de WMO en AWBZ? Klik hier.


Het linker en het rechterdocument is een afbeelding van een factuur die door de zorgverlener zelf gemaakt is, op de rechter afbeelding staat het standaard declaratie formulier van Lennie dat je kunt gebruiken

Hoe declareer ik uren?
  Dat hangt af van wat voor soort overeenkomst je hebt.
 • Heb je een freelance overeenkomst?, lees dan de informatie voor freelancers. Klik hier.
 • Heb je een arbeidsovereenkomst en krijg je bruto uitbetaald?, dan gaat dat op dezelfde manier als voor een freelancer. Lees de informatie voor freelancers. Klik hier.
 • Heb je een arbeidsovereenkomst en krijg je netto uitbetaald?, lees dan de informatie voor arbeidsovereenkomst-netto. Klik hier.Informatie voor freelancers / bruto uitbetaalden.

Wanneer lever ik de declaratie in?

Aan het einde van de maand, uiterlijk de 15e van de eerstvolgende maand. Lever voor elke maand een aparte factuur in.

Hoe lever ik de declaratie in?

Per e-mail of op papier. Lennie heeft een voorkeur voor de e-mail. Als je bij Lies werkt, kan het enkel op papier.

Welk formulier gebruik ik?

Je kunt kiezen of je de urendeclaratie zelf wilt maken of dat je de standaard urendeclaratie van Lennie wilt gebruiken. Lennie heeft zowel een standaard declaratie om op papier in te leveren als een Excel bestand dat je als bijlage via de e-mail kunt meesturen. Als je meer informatie over het Excel bestand wil, lees dan verder bij de alinea hieronder onder het kopje 'Hoe werkt het uren declareren via de e-mail.

Als je de urendeclaratie van Lennie gebruikt en het op papier inlevert, is het de bedoeling dat je zelf kopieën maakt, zodat je de volgende maand een nieuw leeg formulier hebt om je uren op in te vullen.

  Onder de links hieronder zit een voorbeeld van het urendeclaratie formulier op papier.
 • Klik hier voor een pdf bestand
 • Klik hier voor een word bestand

Hoe werkt het uren declareren via de e-mail?

Je kunt je declaratie als bijlage meesturen. Je kunt je declaratie zelf maken, bijvoorbeeld in microsoft Word, of je kunt een Excel bestand van Lennie krijgen waarop je je uren kunt invullen. In het Excel bestand van Lennie worden alle bedragen automatisch opgeteld en berekend, dus dan hoef je zelf niet te rekenen.

Hieronder staan links naar de verschillende Excel bestanden die Lennie gebruikt voor het declareren van de uren. De bestanden die je hier download zijn voorbeelden. Als je bij Lennie werkt krijg je een bestand waarop meer gegevens vooraf zijn ingevuld. Lennie geeft je het bestand dat past bij jouw werksituatie, dus je hoeft niet te begrijpen welke van de vier onderstaande bestanden voor jou van toepassing is.

  Voorbeelden van het excel bestand dat je kunt gebruiken om uren te declareren:
 • declaratie voor freelancers die alleen voor de AWBZ werken. Klik hier.
 • declaratie voor freelancers die zowel voor de WMO als de AWBZ werken. Klik hier.
 • declaratie voor mensen met een arbeidsovereenkomst die alleen voor de AWBZ werken. Klik hier.
 • declaratie voor mensen met een arbeidsovereenkomst die zowel voor de AWBZ en de WMO werken. Klik hier.

 

Wanneer wordt de declaratie betaald?

Lennie laat facturen de eerste en derde woensdag van de maand betalen. Als de eerste of tweede dag van de maand op een woensdag valt, schuift ze de betalingen een week op. Dan heb je meer tijd om je factuur of declaratie in te leveren. De laatste tijd laat Lennie soms ook betalingen op donderdag of zaterdag doen. Mogelijk gaan over een tijdje alle betalingen naar een donderdag of zaterdag toe. De genoemde dagen zijn onder enig voorbehoud omdat niet elke zorgverlener is ingewerkt voor het doen van betalingen. Als degenen die het doen plotseling ziek zijn bijvoorbeeld, kan het zijn dat de betalingen een of enkele dagen worden uitgesteld.

Moet ik een kopie van de declaratie maken?

Het heeft Lennie's voorkeur dat je dat doet omdat je dan kunt controleren of de bedragen goed aan je zijn uitbetaald (Lennie heeft graag dat je dat checkt zodat eventuele vergissingen snel gevonden worden en gecorrigeerd kunnen worden). Voor mensen die als freelancer werken of een arbeidsovereenkomst hebben en daarbij bruto uitbetaald krijgen, is het niet verplicht de declaraties te bewaren, maar de belasting wil wel dat je inkomsten inzichtelijk zijn en daarvoor is het handig kopieën van de declaraties achter de hand te hebben. Voor mensen met een eigen bedrijf is het verplicht facturen te bewaren.

Als ik zelf een factuur/ declaratie wil maken, waar moet deze dan aan voldoen?

De urendeclaratie of kwitantie moet een overzicht bevatten van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief en het aantal te betalen uren. Daarnaast moet op de declaratie het burgerservicenummer, naam en het adres van de zorgontvanger en zorgverlener staan. De declaratie moet door de zorgverlener worden ondertekend. Uren voor de WMO en de AWBZ moeten gespecificeerd worden. Lees meer daarover onder 'hoe zit het met WMO en AWBZ?'

Hoe zit het met de WMO en de AWBZ?

Zowel Lennie als Lies heeft een budget voor huishoudelijke hulp en een budget voor verpleging en verzorging. Het budget voor huishoudelijke hulp wordt betaald door de gemeente. De wet die dit regelt heet de WMO. Lennie spreekt daarom vaak over haar WMO-budget. Verzorging wordt betaald vanuit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten. Het wordt uitbetaald door het zorgkantoor. De gemeente en het zorgkantoor eisen dat de AWBZ en WMO bedragen apart gespecificeerd worden op de urendeclaratie/factuur. Daarom zijn er op Lennie's urendeclaraties aparte kolommen voor uren die je werkt voor de AWBZ en voor de WMO. Ook je reiskosten worden verspreidt over de WMO en de AWBZ. Lennie zal je zeggen hoeveel uur je in welke kolom kunt invullen en hoe je je reiskosten kunt verdelen.


Informatie voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die netto uitbetaald krijgen.

Wanneer lever ik de declaratie in?

Aan het einde van de maand.

Hoe lever ik de declaratie in?

Je krijgt van Lennie een formulier waarop je je uren kunt invullen. Dat formulier vul je in. Daarna stuur je het formulier op naar SVB Servicecentrum PGB Postbus: 8038, 3503 RA Utrecht. Klik hier om een voorbeeld te zien van hoe het declaratie formulier eruit ziet. Dit declaratieformulier is een voorbeeld. Op het formulier dat jij krijgt, zijn je gegevens al vooraf ingevuld.

Wanneer wordt de declaratie betaald?

Als de declaratie voor de tiende van de maand binnen is bij het SVB servicentrum PGB, krijg je rond de 15-20e van de maand een loonstrook. De loonstrook wordt naar Lennie gestuurd en Lennie zal hem aan je geven. Je loon wordt ronde de 25e van de maand gestort. Als de declaratie niet op tijd binnen is, duurt het een maand langer voor je je loon krijgt. Klik hier om een voorbeeld van een loonstrook te zien

Moet ik een kopie van de declaratie maken?

Het heeft Lennie's voorkeur dat je dat doet omdat je dan kunt controleren of de bedragen goed aan je zijn uitbetaald. Soms maakt het SVB servicecentrum PGB fouten.

Hoe zit het met WMO en AWBZ?

Zowel Lennie als Lies heeft een budget voor huishoudelijke hulp en een budget voor verpleging en verzorging. Het budget voor huishoudelijke hulp wordt betaald door de gemeente. De wet die dit regelt heet de WMO. Lennie spreekt daarom vaak over haar WMO-budget. Verzorging wordt betaald vanuit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten. Het wordt uitbetaald door het zorgkantoor. De gemeente en het zorgkantoor eisen dat de AWBZ en WMO bedragen apart gespecificeerd worden. Daarom staan er op het urendeclaratieformulier aparte vakjes voor het invullen van WMO-uren en aparte vakjes voor het invullen van AWBZ-uren. Lennie zal je laten weten hoe veel uren je waar kunt invullen.


vorige menu keuze: netto of bruto
volgende menu keuze: over belasting