freelance of arbeid

Op deze webpagina vind je antwoord op de volgende vragen:
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een arbeidsovereenkomst? Klik hier
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een freelance overeenkomst? Klik hier
 • Wat is een VAR-verklaring? Klik hier.
 • Op welke punten let de belastingdienst als je een VAR aanvraagt? Klik hier.
 • Waar kan ik een VAR aanvragen? Klik hier.
 • Waar vind ik meer informatie? Klik hier

De informatie op deze webpagina is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat niet alle informatie honderd procent klopt, of dat er informatie verouderd is geraakt. Check de regels daarom altijd bij een officiële instantie na.

Beknopt overzicht van de voor en nadelenWat zijn de voor- en nadelen van een arbeidsovereenkomst?

Hieronder staan alleen de meest in het oog springende verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een freelance overeenkomst genoemd. Officieel zijn er meer verschillen, maar daar merk je in de praktijk niets van. Als je een arbeidsovereenkomst hebt, moet de budgethouder zich bijvoorbeeld aan de arbeidstijden wet houden. In de praktijk merk je daar geen verschil van, omdat het werk bij Lennie altijd binnen de arbeidstijden wet valt, ongeacht welke overeenkomst je hebt.

voordelen:
  • Je krijgt 6 weken doorbetaald als je ziek bent.
  • Je kunt kiezen of je netto of bruto uitbetaald wilt hebben.*
  • Je hoeft minder administratie bij te houden, zeker als je netto uitbetaald krijgt.
  • Als je netto uitbetaald wordt, kun je geen boeken en cursussen die je nodig hebt voor je werk aftrekken. Als je bruto uitbetaald krijgt wel.

*Als je netto uitbetaald krijgt, is de belasting al ingehouden als je je loon gestort krijgt. Als je bruto uitbetaald krijgt, moet je zelf geld apart houden voor de belasting en aan het eind van het jaar aangifte doen. Bij een freelance overeenkomst betaalt Lennie bruto uit.
Wat zijn de voor- en nadelen van een freelance overeenkomst?

Als je een freelance overeenkomst hebt, zijn er meer mogelijkheden om spullen die je nodig hebt gehad voor je werk, bijvoorbeeld cursussen of boeken, af te trekken van de belasting. Als je een arbeidsovereenkomst hebt en daarbij bruto uitbetaald krijgt, zijn die mogelijkheden er ook, maar als je netto uitbetaalt krijgt niet.

Als je een VAR verklaring winst uit onderneming hebt van de belastingdienst, kun je gebruik maken van de zelfstandigen aftrek bij de belastingdienst. Dat kan enkele honderden euro's schelen in de belasting die je moet betalen. Een VAR verklaring winst uit onderneming kun je aanvragen bij de belastingdienst. Je krijgt hem als je aan een aantal eisen voldoet. Je presenteert jezelf bijvoorbeeld als bedrijf met logo, haalt het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar en je hebt meerdere opdrachtgevers.

Voor sommige mensen is er een emotioneel verschil tussen een freelance overeenkomst en een arbeidsovereenkomst. Zij beleven zichzelf als meer zelfstandig met een freelance overeenkomst.

Een nadeel is dat je meer administratie moet bijhouden.

Wat is een VAR verklaring?

Een VAR verklaring is een verklaring van de belastingdienst. VAR staat voor verklaring arbeidsrelatie. Er zijn twee soorten VAR's verklaringen die van belang zijn. Er is een VAR-ruo, Resultaat uit Overige Werkzaamheden, en een VAR-wuo, Winst Uit Onderneming. Alleen met een VAR-wuo word je door de belastingdienst gezien als iemand met een eigen eenpersoons-bedrijf. De VAR-wuo geeft de budgethouder zekerheid dat hij /of zij geen loonbelasting hoeft in te houden en geen premies voor de WW hoeft af te dragen. Met een VAR-row heb je die zekerheid niet. Je kunt met een VAR-row ook bij een budgethouder werken. Sluit dan echter voor de zekerheid een overeenkomst af voor maximaal drie dagen per week. Mocht het werk achteraf beoordeeld worden als zijnde werk zoals in een dienstbetrekking, zijn er geen problemen met achteraf moeten nabetalen van premies omdat een budgethouder die zo wie zo niet hoeft te betalen als iemand op drie dagen per week of minder werkt.

Op welke punten let de belastingdienst bij het aanvragen van een VAR-wuo?

Om te bepalen of je een ondernemer bent (en dus een VAR-wuo krijgt), let de belastingdienst vooral op de volgende punten:

- Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?
Als je de aanwijzingen van de opdrachtgever strikt moet opvolgen, is er snel sprake van een dienstbetrekking. Als je een VAR-wuo wilt, vul dan iets in als 'Ik gebruik bij het uitvoeren van de opdrachten mijn eigen kennis. Ik voer de opdracht op mijn eigen manier uit. Ik zorg dat het eindproduct voldoet aan de gegeven opdracht, maar ik kan zelf de weg er naar toe bepalen.

- Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?
Voor een Var-wuo, moet het antwoord hierop 'nee' zijn.

- Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
Het doel van een onderneming is winst maken. Maak je geen winst, dan kun je geen VAR-wuo krijgen. Merel: 'Ik heb een keer iemand met invullen geholpen en toen hebben we daar ingevuld: Dat weet ik nog niet, want dat is afhankelijk van hoe veel opdrachten ik zal krijgen.'

- Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Merel: 'Ik kan me niet herinneren hoe deze vraag op het formulier stond vermeld. Ik geloof dat we hier iets hebben ingevuld als: erg zelfstandig.

-Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?
Je hoeft niet perse geld of goederen te bezitten om in aanmerking te komen voor een VAR-wuo.

-Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
Merel: 'Ik geloof dat het minimaal 1225 uur per jaar moet zijn. Voor arbeidsongeschikten 800 uur per jaar. En die 1225 uur moeten meer dan de helft zijn van je totaal beschikbare werktijd. Als je bijvoorbeeld 600 uur per jaar bij een zorginstelling hebt gewerkt en 1233 bij budgethouders, kun je aangemerkt worden als zelfstandige.

- Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?
Zie bovenstaande antwoorden.

- Hoeveel klanten heeft uw onderneming?
Merel: 'Ik geloof dat je minimaal 3 klanten moet hebben en geen van die drie klanten mag meer dan de helft van je inkomen opleveren. Zoiets. De precieze regel kan ik niet terug vinden.

- Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?
Om een VAR-wuo te krijgen, moet het antwoord iets zijn als: Mijn onderneming presenteert zich als zijnde een bedrijf/ een onderneming, met een webpagina, logo, postpapier en in de stijl van het bedrijf opgemaakte facturen. Ik maak reclame en zet advertenties.

- Loopt u ondernemersrisico?
Het antwoord hierop moet 'ja' zijn. Je hebt bijvoorbeeld het risico op niet-betalende klanten.

- Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?
Om een VAR-wuo te krijgen, moet het antwoord hierop 'ja' zijn.

Tip: Als je twee verschillende dingen doet, bijvoorbeeld auto's repareren en software ontwikkelen, dan heb je voor beide werkzaamheden een aparte VAR nodig. Let er daarom op dat je de werkzaamheden die je doet bij mensen met een PGB onder één noemer omschrijft. Je kunt bijvoorbeeld 'thuiszorgdiensten' opschrijven. Lennie heeft een keer meegemaakt dat een zorgverlener een aparte VAR kreeg voor 'huishoudelijke hulp' en een aparte voor 'verzorging'. Voor de huishoudelijke uren kon ze daarom geen gebruik maken van zelfstandigenaftrek. Door hetgeen je doet te omschrijven met één woord, voorkom je dit.

Waar kan ik een VAR aanvragen?

bij http://belastingdienst.nl/download/485.html

Kan ik een voorbeeld van een VAR zien?
  Je kunt hieronder een voorbeeld van een VAR downloaden. Belangrijke gebieden zijn omlijnd.
 • Klik hier voor een VAR-wuo.
 • Klik hier voor een VAR-row.
Waar vind ik meer informatie?
  Meer informatie op deze website is te vinden onder
 • informatie -> overeenkomst -> informatie voor zorgverleners. Klik hier om daar naar toe te gaan.
 • Meer informatie over zorgovereenkomsten op deze website vind je bij informatie > overeenkomst > informatie voor budgethouders.
 • Ook is er meer informatie op de website van het servicecentrum PGB, onderdeel van de SVB. Klik hier om daar naar toe te gaan.

Ken je andere sites met duidelijke informatie over overeenkomsten? Geef ze aan Lennie (lenniestappersatgmail.com) of aan merel (merelvanderzeeatgmail.com) door.


vorige menu keuze: info voor budgethouders
volgende menu keuze: netto of bruto