evaluatie-gesprekken

Als je bij Lennie komt werken, kan het vóórkomen dat Lennie een gesprek met je wil plannen waar een begeleider bij aanwezig is die is getraind in het toepassen van het communicatiemodel van Marshall Rosenberg (Geweldloze Communicatie). Dit doet Lennie meestal na de eerste paar maanden nadat je bent gestart met werken en daarna een of meerdere keren per jaar. Eventueel kun je zelf een verzoek doen voor een gesprek. De trainer /begeleider bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek. Je kunt de trainer /begeleider zien als een vertaler. Hij of zij vertaalt dingen op een manier waardoor Lennie beter kan volgen wat je zegt. En hij of zij helpt Lennie om wat er in haar om gaat te vertalen naar voor een ander begrijpelijke woorden. Er is geen verwachting dat je zelf de manier waarop je communiceert aanpast of verandert, het is puur een vertaler voor Lennie. Je kunt zelf een voorkeur uitspreken welke begeleider je wilt. Begeleiders/ trainers die regelmatig gesprekken bij Lennie thuis begeleiden zijn: Anke, Inde en Pauline. Daarnaast is er de mogelijkheid om met Wilco of Justine Mol, een gesprek te plannen via Skype of door middel van telefonisch vergaderen.

Hieronder vind je antwoord op de volgende vragen:
 • Waar vind ik meer informatie over de begeleiders/ trainers? Klik hier.
 • Wat is het doel van de gesprekken? Klik hier.
 • Waarom is er een begeleider/ trainer bij het gesprek?Klik hier.
 • Wat doet de begeleider/ trainer tijdens het gesprek? Klik hier'
 • Ik vind het prettiger om met zijn tweetjes te communiceren. Kan het gesprek niet zonder trainer plaatsvinden? klik hier.
 • Kun je een voorbeeld geven van een opmerking die de begeleider/ trainer voor Lennie vertaalt? Klik hier.
 • Gaat die begeleider/ trainer dan zitten beoordelen hoe ik praat en daar commentaar op geven? Klik hier.
 • Vindt Lennie van zichzelf dat zij op de 'goede' manier praat en dat iedereen het net zoals haar zou moeten doen? Klik hier.
Waar vind ik meer informatie over de begeleiders/ trainers?

Meer informatie over de trainers kun je op Lennie's website vinden onder 'team'. Over Yoram en Justine Mol staat nog geen informatie op Lennie's website. Wel vind je hieronder links naar hun eigen website.

Meer informatie over de begeleiders/ trainers die bij Lennie thuis kunnen komen
Klik hier voor meer informatie over Anke op Lennie's website.
Klik hier voor meer informatie op Anke's eigen website.
Klik hier voor meer informatie over Inde op Lennie's website.
Klik hier voor meer informatie over Vine coaching, het bedrijf waarvoor Inde werkt.
Klik hier voor meer informatie over Pauline op Lennie's website.
Klik hier voor meer informatie over Pauline op haar eigen website.

Meer informatie over begeleiders/ trainers die via Skype of via telefonisch vergaderen kunnen begeleiden.
Klik hier voor meer informatie over Wilco op Lennie's website.
Klik hier voor meer informatie over Wilco op zijn eigen website.
Klik hier voor meer informatie over Justine op haar eigen website.

Wat is het doel van de gesprekken?

Het doel van de gesprekken is om bij te dragen aan de kwaliteit van het contact, het werkplezier en het optimaliseren van de ondersteuning aan Lennie. Lennie streeft ernaar een duurzame werkrelatie te onderhouden waarbij zowel zijzelf als de zorgverlener zich prettig voelen. Bij de gesprekken is er zowel zorg voor wat Lennie nodig heeft als zorg voor de wensen van de zorgverlener.

Waarom is er een begeleider/ trainer bij het gesprek?

Lennie heeft altijd in meer of mindere mate last van moeheid, hoofdpijn en 'brainfog'. Brainfog is als een soort mist, stroop en koorts in Lennie's hoofd. Het lijkt of Lennie al haar gedachten door de stroop moet worstelen en er stukjes scherp glas in haar hoofd zitten waarlangs elke gedachte pijn doet. Lennie's zenuwen zijn overprikkeld, haar korte termijn geheugen is slecht en haar mogelijkheden om zich te concentreren zijn beperkt. De uitputting maakt het voor Lennie moeilijk de draad in het gesprek vast te houden, te herinneren wat iemand heeft gezegd en te onthouden wat ze zelf wilde zeggen. De mist en de pijn maakt het moeilijker om wat er innerlijk in haar omgaat over te zetten naar een voor de ander begrijpelijke zin. De trainer/ coach kan helpen met het omzetten.

Daarnaast is Lennie sociaal onzeker en voelt ze zich bij alle communicatie bang, de hele dag door. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar het is er wel. Bij een gesprek over koetjes en kalfjes, gaat het wel met de angst, maar bij een gesprek dat wat moeilijker is, voelt Lennie paniek. Ze zegt hier zelf over: 'Mijn borst trekt samen van angst. Het zou zo veel makkelijker zijn als ik niet zo bang was. Dan zou ik meer ruimte en energie over hebben om mijn aandacht te richten op het gesprek. Ik ben zenuwachtig omdat ik me graag zorgvuldig wil uitdrukken en luisteren. En ik ben bang dat ik dat niet kan. Dan wordt ik zo bang dat de angst mij overweldigt en een gesprek moeilijker wordt en ik in feite minder bijdraag aan de kwaliteit van contact. Het werkt averechts. Die onzekerheid is niet persoonlijk en heeft weinig te maken met hoe de ander doet. Het zit vooral in mij. Ik doe regelmatig dingen die ik eng vind om mezelf te oefenen en ik heb begeleiding, maar het is nog niet overgegaan.'

Lennie vertelt dat ze soms moeite heeft te begrijpen wat iemand wil zeggen. Lennie is niet snel in het begrijpen wat de boodschap is van wat iemand wil zeggen. Dan probeert ze uit te puzzelen wat iemand bedoelt of naar verwijst. Daar denkt ze dan over na en probeert een vraag te formuleren om verheldering te vragen, maar ondertussen heeft iemand bijvoorbeeld al drie nieuwe zinnen gezegd waarvan Lennie niet kan volgen waarop ze betrekking hebben. Lennie: 'Dan voel ik paniek, verwarring, ben ik de draad kwijt en zie ik door de bomen het bos niet meer. Dan ga ik vanuit een soort van onmacht, paniek en frustratie dingen zeggen op een toon waarvan ik later spijt krijg en waarvan ik achteraf denk: Ik had het graag anders willen doen. De trainer/ begeleider kan dingen voor me vertalen zodat ik het makkelijker begrijp. Dat helpt me. '

Wat doet de begeleider/ trainer (vertaler) tijdens een gesprek?

Hij of zij bewaakt de structuur van het gesprek, helpt Lennie om zich uit te drukken en helpt Lennie om naar je te luisteren. Als Lennie iets wat je zegt niet kan volgen of plaatsen, vertaalt de begeleider je uitspraak met behulp van het communicatiemodel van Marshall Rosenberg zodat je uitspraak in een voor Lennie begrijpbare vorm is gegoten. Als Lennie de draad in het gesprek kwijt is, vat de begeleider het gesprek samen. Eventueel kun je zelf ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld als je het idee hebt dat wat je zegt niet overkomt op de manier zoals je het bedoeld hebt.

  samengevat: de trainer/ begeleider (vertaler)
 • bewaakt de structuur zodat Lennie niet verward raakt
 • vat voor Lennie samen als ze de draad kwijt is
 • vertaalt jouw woorden zodat Lennie ze goed kan begrijpen
 • helpt Lennie wat er in haar leeft te vertalen naar voor jou begrijpelijke zinnen
Ik vind het prettiger om met zijn tweetjes te communiceren. Kan het gesprek niet zonder begeleider/ trainer plaats vinden?

Lennie zou je graag gunnen dat ze dat kon en tegelijkertijd kan het niet omdat Lennie dan te veel angst en paniek voelt en dan niet in staat is te communiceren op een manier die constructief bijdraagt aan de werkrelatie. Het gesprek vindt met een trainer plaats vanuit zorg voor het contact.

Lennie zegt hierover: 'Ik kan me voorstellen dat het met zijn tweeën vertrouwelijker is, persoonlijker, lichter. Voor mij is het een dilemma: Ik wil graag zo goed mogelijk zorgen voor de kwaliteit van contact. Aan de ene kant zou het bijdragen aan de kwaliteit van contact als ik het gesprek zonder iemand erbij zou doen, omdat de zorgverlener dat het prettigst vindt. Aan de andere kant weet ik dat ik in een gesprek als ik verward ben, iemand niet kan volgen, mijn overprikkelde zenuwen op scherp staan, geen concentratie meer heb, zelf niet uit mijn woorden kan komen, mijn hoofd tolt en pijn doet, niet meer weet waar iemand op reageert of wat degene bedoelt te zeggen met zijn of haar opmerking, paniek voel... Dan lukt het me niet meer om te luisteren wat iemand werkelijk wil zeggen en wat voor hem of haar belangrijk is. Dan ga ik dingen zeggen waar ik later spijt van krijg en op een toon waar ik later spijt van krijg en die achteraf bekeken niet nodig was. Soms zit ik er zo doorheen dat mijn stem anders klinkt en dat vatten mensen soms op als irritatie of veroordeling. Of mijn spannings- en aandachtsboog is te kort om nog langer in overleg te kunnen zijn. Dan stop ik het overleg en neem ik mijn toevlucht tot stevigere standpunten van ‘we doen dit niet, of we doen dit wel’, terwijl als we, als we in gesprek waren gebleven, wederzijds bevallende oplossingen hadden kunnen vinden.

'Ik zou de zorgverleners graag gunnen dat ik het kon in mijn eentje zonder begeleiding. En ik kan het niet. Hoe onvoorstelbaar dat voor sommige mensen vanaf de buitenkant ook mag lijken, ik kan het niet.'

Kun je een voorbeeld geven van opmerkingen die de begeleider voor Lennie vertaalt?

Merel: Bijvoorbeeld de uitspraak: 'Ik bedoel er niks mee hoor', die vertaal ik naar iets als: Het was niet mijn intentie iets te zeggen waardoor je van streek zou raken. Ook kan daar iets bij zitten van 'Ik wil graag dat je mijn goede bedoelingen ziet. Je reageert nu op een manier die maakt dat ik niet weet of je mijn goede bedoelingen hebt gezien.'

Gaat de begeleider/ trainer dan zitten beoordelen hoe ik praat en daar commentaar op geven?

Nee. Het communicatie model van Marshall Rosenberg is bedoeld om samen te zoeken naar wat voor jezelf en de ander werkt en elkaar te begrijpen op de manier zoals je werkelijk begrepen wilt worden. Het maakt geen onderdeel uit van Geweldloze Communicatie om te oordelen over wie er wel en wie er niet 'op de juiste manier' praat. Binnen Geweldloze Communicatie stel je vast wat er in jezelf en de ander leeft en zoek je manieren om daar mee om te gaan, met zo min mogelijk oordeel over wat hoort en wat zou moeten. Als je je onprettig voelt bij hoe de begeleider/ trainer handelt of communiceert, geef dat dan alsjeblieft aan.

Vindt Lennie van zichzelf dat zij op de 'goede' manier praat en dat iedereen het net zoals haar zou moeten doen?

Nee. Het komt regelmatig (= elke dag een paar keer) voor dat Lennie op een manier communiceert waarvan ze later denkt: 'oef, had ik dat maar anders gezegd.' Lennie houdt zich bezig met Geweldloze Communicatie omdat ze wil leren op een milde manier met respect en zorg voor de ander te communiceren. Als ze dat allemaal al kon, zou ze zich er niet mee bezig hoeven houden. Ze houdt zich er juist mee bezig en ze krijgt de begeleiding omdat ze het nog niet kan.