Hoe gaat het als ik wil opzeggen?

Op deze webpagina vind je antwoord op de volgende vragen
  • Welke termijn houdt Lennie in acht wanneer ze een overeenkomst opzegt of uren vermindert? Klik hier
  • Hoe vaak is het voorgekomen dat Lennie een overeenkomst opzegt? Klik hier
  • Hoe gaat het als ik de overeenkomst wil opzeggen en er staan nog dagen voor me ingeroosterd? klik hier.
  • Wat staat er in de voorbeeldovereenkomst van de SVB over opzeggen? (informatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst) Klik hier.
  • Wat staat er in de voorbeeldovereenkomst van de SVB over opzeggen? (informatie voor freelancers). Klik hier.
Welke termijn houdt Lennie in acht wanneer ze een overeenkomst op zegt of uren verminderd?

Als Lennie het aantal werkuren van een zorgverlener vermindert of een overeenkomst op zegt, doet zij dat met ingang van het volgende rooster dat gemaakt wordt. Het rooster wordt per maand gemaakt, 7 weken voordat de maand ingaat. Uren die eenmaal ingeroosterd staan, blijven staan. Dit is ruimschoots voldoende om aan de wettelijke opzegtermijn van een maand te voldoen. Als je een arbeidsovereenkomst hebt en langer dan 5 jaar bij Lennie werkt, houdt Lennie rekening met de wettelijk geregelde opzegtermijn van twee maanden.

Hoe vaak is het voorgekomen dat Lennie een overeenkomst opzegt?

Het is in de 10 jaar dat Lennie een PGB heeft 2x gebeurd dat ze iemand heeft opgezegd. Bij een persoon was dat omdat hij niet bereid bleek te zijn zijn verzorgingsproducten aan te passen. Hij had dat in het kennismakingsgesprek niet begrepen dat dat nodig was. De andere zorgverlener was meerdere malen zonder afbellen niet gekomen. De zorgverleners die op dit moment (31 december 2011) bij Lennie werken, werken er tussen de 8 en de 1,5 jaar. Bij Lies werken de zorgverleners tussen de 9 en ongeveer 2 jaar. Lennie: 'De laatste 1,5 jaar is het team stabiel. Dat geeft rust.'

Met ingang van januari 2012 heeft Lennie van een aantal mensen het aantal uren moeten verminderen als gevolg van de bezuinigingen in de AWBZ.

Hoe gaat het als ik de overeenkomst wil opzeggen en er staan nog dagen van me ingeroosterd?

Als je de overeenkomst op zegt en de dagen die al voor je ingeroosterd staan, niet meer wilt werken, verwacht Lennie dat je zelf vervanging zoekt voor die dagen, net zoals je doet wanneer het rooster af is en je onverhoopt een dag niet kunt. Je krijgt een lijst met telefoonnummers van de mensen die bij Lennie werken en je kunt hen bellen of mailen om te vragen of ze je dienst willen overnemen. Meer informatie over het ruilen of laten overnemen van je dienst vind je onder informatie ->rooster

Wat staat er in de modelovereenkomst van de SVB over opzeggen? (informatie voor mensen met een arbeidsovereenkomst)

De budgethouder en de zorgverlener mogen de overeenkomst allebei tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Bij een dienstverband van meer dan 5 jaar geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Maar in goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. De budgethouder en de zorgverlener kunnen de overeenkomst alleen maar opzeggen tegen het einde van de maand. Wordt de overeenkomst bijvoorbeeld opgezegd op 10 april, en geldt een opzegtermijn van 1 maand, dan werkt de zorgverlener dus tot en met de laatste werkdag van mei. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om schriftelijk op te zeggen met vermelding van de reden.

Wat staat er in de modelovereenkomst van de SVB over opzeggen? (Informatie voor freelancers)

De budgethouder en de zorgverlener mogen de overeenkomst allebei tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Maar in goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. De budgethouder en de zorgverlener kunnen de overeenkomst alleen maar opzeggen tegen het einde van de maand. Wordt de overeenkomst bijvoorbeeld opgezegd op 10 april, en geldt een opzegtermijn van 1 maand, dan werkt de zorgverlener dus tot en met de laatste werkdag van mei. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om schriftelijk op te zeggen met vermelding van de reden. De budgethouder is niet aansprakelijk voor financiele schade die de zorgverlener leidt door tussentijdse opzegging. De zorgverlener mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als daar zwaar wegende redenen voor aanwezig zijn.


vorige menu keuze: evaluatie-gesprekken
volgende menu keuze: het team