Hoe gaat het als ik (de zorgverlener) ziek ben?

Op deze pagina vind je antwoorden op de volgende vragen:
  • Krijg ik betaald als ik ziek ben? Klik hier.
  • Hoe moet ik het doorgeven als ik ziek ben? Klik¬†hier.
  • Moet ik zelf vervanging zoeken als ik ziek ben? Klik hier.
  • Hoe zit het met de arbo dienst? Klik hier.
  • Kost het Lennie PGB geld als ik ziek ben? Klik hier.
Krijg ik betaald als ik ziek ben?

Dat hangt af van welke soort overeenkomst je hebt. Als je een freelance overeenkomst hebt, krijg je niet doorbetaald. Als je een arbeidsovereenkomst hebt en je werkt op drie dagen of minder per week, krijg je zes weken doorbetaald. Je krijgt dan betaald voor de uren die je ingeroosterd stond. Als er nog geen rooster was voor die periode krijg je het gemiddelde van de laatste drie maanden betaald. Ben je langer dan zes weken ziek en heb je geen partner en geen andere inkomsten, dan kun je na die zes weken aanspraak maken op een bijstandsuitkering van de gemeente.

Hoe moet ik doorgeven dat ik ziek ben?

Als je ziek bent, geef het dan zo snel mogelijk aan Lennie door. PER TELEFOON. Een sms of een mail bereikt Lennie niet altijd op tijd. Bellen kan vanaf zeven uur.

Moet ik zelf vervanging zoeken als ik ziek ben?

Ja, in principe wel. Je krijgt een lijst met mensen die bij Lennie werken en hun e-mailadressen en telefoonnummers. Je kunt dan zelf andere zorgverleners bellen of ze voor je kunnen invallen.

Als je ernstig ziek bent en niet kunt bellen, regelt Lennie zelf vervanging, of ze regelt iemand die vervanging gaat regelen.

Hoe zit het met de arbodienst?

Als je ziek bent, geeft Lennie (of iemand doet het voor haar) dat door aan het SVB servicecentrum PGB. De SVB geeft het door aan de arbodienst. De arbodienst heet op dit moment Achmea Vitale (het wisselt af en toe hoe de arbodienst heet). Je wordt dan gebeld door het callcenter van Achmea Vitale. Als ze je niet kunnen bereiken, krijg je een vragenlijst opgestuurd. Dit is de gebruikelijke procedure en het gebeurt automatisch bij iedere ziekmelding. Over het algemeen loopt de arbodienst wat achter de feiten aan. De terugkoppeling van de arbodienst naar Lennie met informatie over de ziekmelding, arriveert bijvoorbeeld over het algemeen als de zieke persoon al beter is. Ook komen er soms brieven waarin staat dat er een betermelding moet worden doorgegeven aan de SVB, terwijl dat al lang gebeurt is.

Kost het Lennie PGB geld als ik ziek ben?

Nee. Het loon dat Lennie uitbetaalt aan mensen die ziek zijn, wordt vergoed door het SVB servicecentrumPGB. Daardoor heeft Lennie geld om vervangende zorg in te kopen.


vorige menu keuze: over het rooster
volgende menu keuze: evaluatie-gesprekken