inde

In deze tekst gebruikt Lennie de woorden coach/ trainer/ begeleider door elkaar ter afwisseling. De dienst die door Inde aan Lennie geboden wordt, valt echter onder de functie 'begeleiding' in het PGB.

Lennie koopt begeleiding in bij Vine Coaching en Training sinds 2007.

Lennie: 'Ik was al een tijdje op zoek naar een begeleider met kennis van Geweldloze communicatie hier in de buurt. Toen één van mijn zorgverleners met informatie over Vine Coaching en Training in Bilthoven aankwam, heb ik direct contact gezocht. In het begin had ik contact met Jan van Koert. We hebben eerst vier maal telefonisch contact gehad om te kijken of hij inderdaad op de manier communiceerde waarnaar ik op zoek was. Daarna is hij een aantal keer bij mij thuis geweest om mij te ondersteunen bij gesprekken die ik met anderen had. Als ik opbelde om een afspraak met Jan te maken of bij een vraag over een factuur, kreeg ik vaak Inde aan de telefoon. Het contact met haar was voor mij fijn door de expliciete manier waarop zij het model van Geweldloze Communicatie toepaste. Na mijn moed bij elkaar geschraapt te hebben (ik vind iets vragen eng), vroeg ik aan Jan: 'Wat jij doet, kan Inde dat ook?' 'Ja hoor', zei Jan, 'zou je een kennismakingsgesprek met haar willen?' Sindsdien heb ik begeleiding van Inde. Op dat moment stond zij nog niet vermeldt als trainer op de website van Vine Coaching en Training, tegenwoordig wel.'

Op dit moment zoekt Lennie vooral contact met Inde als ze overstuur is en behoefte heeft aan stille empatie, of als ze iemand zoekt om bij een gesprek bij haar thuis te zijn. Lennie: 'Een mooie uitspraak van Inde vind ik mededogen is een levenshouding en empathie is de weg er naar toe.'

Jan van Koert, trainer van Vine Coaching en Training leidt als vrijwilliger in Kenya mensen van de lokale bevolking op tot trainer. Deze trainers kunnen op hun beurt het gedachtegoed rondom Geweldloze Communicatie leven en verspreiden. Lees hier Jan zijn reisverslag van zijn reis in december 2010. Het werk van Jan en anderen wordt ondersteund door de stichting Transformi.


vorige menu keuze: hans
volgende menu keuze: jeanine