info voor zorgverleners

Op deze webpagina vind je antwoord op de volgende vragen
 • Moet ik altijd een zorgovereenkomst afsluiten? Klik hier.
 • Welke overeenkomsten zijn er? Klik hier.
 • Welke overeenkomst zal ik nemen? Klik hier.
 • Op welke manier is een arbeidsovereenkomst met een budgethouder anders dan een arbeidsovereenkomst in bijvoorbeeld de supermarkt? Klik hier.
 • Waarom gebruikt Lennie eigen zorgovereenkomsten? Klik hier.
 • Waar vind ik meer informatie?Klik hier.

De informatie op deze webpagina is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat niet alle informatie honderd procent klopt, of dat er informatie verouderd is geraakt. Check de regels daarom altijd bij een officiële instantie na.

Moet ik altijd een zorgovereenkomst afsluiten?

Als je bij een budgethouder gaat werken, zal de budgethouder een overeenkomst met je afsluiten. Dit is vastgelegd in de regelgeving rondom het PGB.

Welke overeenkomsten zijn er?
  Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten:
 • een arbeidsovereenkomst
 • een overeenkomst van opdracht met een freelancer
 • een overeenkomst met een instelling, zoals een buro voor thuiszorg
 • voor familieleden van de budgethouder gelden afwijkende regels, er is daarover op deze website geen informatie.

Het servicecentrum PGB van de SVB heeft modelovereenkomsten waar budgethouders gebruik van kunnen maken. In het groene veld rechts van deze tekst staan links naar pdf documenten van de zorgovereenkomsten.

Welke overeenkomst zal ik nemen?

Je kunt bij Lennie kiezen of je een freelance of een arbeidsovereenkomst wilt. Werk je bij meerdere budgethouders en presenteer je jezelf als een eigen bedrijfje met bijvoorbeeld een logo? Dan is het het voor de handliggend een freelance overeenkomst te gebruiken. Is Lennie de enige persoon bij wie je werkt, gebruik je formulieren van Lennie om je uren op in te vullen of wil je netto uitbetaald, dan is het voor de hand liggend om een arbeidsovereenkomst te gebruiken.

  De meest in het oog springende verschillen tussen een arbeids en een freelance overeenkomst:
 • Bij een freelance overeenkomst kun je onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van zelfstandigenaftrek bij de belasting.
 • Bij een arbeidsovereenkomst krijg je 6 weken doorbetaald als je ziek bent en hoef je minder eigen administratie bij te houden.

Wil je meer uitgebreide informatie over verschillen tussen een arbeidsovereenkomst of een freelance overeenkomst? klik dan hierom naar de webpagina over de voor- en nadelen van de verschillende overeenkomsten te gaan.

Op welke manier is een arbeidsovereenkomst met een budgethouder anders dan in een arbeidsovereenkomst met bijvoorbeeld een supermarkt?

Een arbeidsovereenkomst met een budgethouder, is anders dan als je bijvoorbeeld in een supermarkt werkt. In een supermarkt ben je altijd verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, de WW en de ziektewet, ook al werk je daar maar één uur per week. Bij een budgethouder ben je voor die dingen pas verzekerd als je vier of meer dagen per week werkt. Bij Lennie werken mensen maximaal een of twee dagdelen per week omdat Lennie de zorg over verschillende mensen wil spreiden zodat ze genoeg vervanging heeft als iemand ziek is, of op vakantie gaat. Je werkt bij Lennie dus altijd in de ‘drie dagen regeling’.

Waarom gebruikt Lennie eigen zorgovereenkomsten?

De zorgovereenkomsten die Lennie gebruikt, kunnen makkelijk in Word op de computer ingevuld en opgeslagen worden. Veranderingen kunnen dan makkelijker ingevoerd worden zonder een heel nieuw formulier in te moeten vullen. Alle informatie die niet van toepassing is, is weggelaten. Dit geeft minder verwarring. Door onnodige informatie weg te laten en door de compacte vormgeving, past de overeenkomst op minder blaadjes papier. Dat scheelt print- en kopieerwerk bij een controle en maakt het makkelijker voor Lennie om te bewaren.

Lennie: 'Ik zag daarnet dat de SVB de arbeidsovereenkomsten inmiddels ook heeft ingekort. De arbeidsovereenkomst van de SVB past nu op vijf blaadjes en vroeger waren dat er tien.'

Lies gebruikt wel overeenkomsten van de SVB.

Waar vind ik meer informatie?
   Meer informatie op deze website is te vinden onder
  • informatie -> overeenkomst -> informatie voor zorgverleners. Klik hier om daar naar toe te gaan.
  • Daarnaast is er meer informatie over de voor- en nadelen van een abeidsovereenkomst of een freelance overeenkomst op deze pagina: informatie -> freelance of arbeids. Klik hier om daar naar toe te gaan.
  • Ook is er meer informatie op de website van het servicecentrum PGB, onderdeel van de SVB. Klik
hier
  om daar naar toe te gaan.

Ken je andere sites met duidelijke informatie over overeenkomsten? Geef ze aan Lennie (lenniestappersatgmail.com) of aan Merel (merelvanderzeeatgmail.com) door.


vorige menu keuze: over de overeenkomst
volgende menu keuze: info voor budgethouders