info voor budgethouders

Wat staat er voor infomatie op deze pagina?

Op deze pagina vind je meer diepgaande infomatie over zorgovereenkomsten. Deze pagina is gemaakt omdat Lennie vindt dat de informatievoorziening hierover vollediger kan. Lennie: 'Mijn verwarring hierover begon toen er een zorgverlener kwam die geen freelance overeenkomst wilde tekenen omdat hij een kleine zelfstandige was. Inmiddels ben ik erachter hoe het zit. Gelukkig had ik iemand die het me kon uitleggen.'
De informatie is ook geschikt voor zorgverleners die meer diepgaande informatie willen.

  De volgende vragen worden op deze pagina beantwoord.
 • Welke zorovereenkomsten zijn er? Klik hier
 • Wanneer gebruik je een overeenkomst met een instelling? Klik hier.
 • Wanneer gebruik je een overeenkomst van opdracht met een freelancer? Klik hier.
 • Waarom moet je er bij een freelancer die vier of meer dagen per week werkt opletten of hij of zij een VAR-wuo heeft? Klik hier.
 • Wanneer gebruik je een arbeidsovereenkomst? Klik hier.
 • Wat is het verschil tussen een zorgovereenkomst, een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht met een freelancer? Klik hier
 • Kan ik zelf een overeenkomst maken? Klik hier.
 • Wat is een VAR verklaring? Klik hier

De informatie op deze webpagina is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat niet alle informatie honderd procent klopt, of dat er informatie verouderd is geraakt. Check de regels daarom altijd bij een officiële instantie na.

Welke overeenkomsten zijn er?
  Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten:
 • een arbeidsovereenkomst
 • een overeenkomst van opdracht met een freelancer
 • een overeenkomst met een instelling, zoals een buro voor thuiszorg
 • voor familieleden van de budgethouder gelden afwijkende regels, er is daarover op deze website geen informatie.

Lennie laat zorgverleners kiezen wat voor overeenkomst ze willen hebben.

Wanneer gebruik je een overeenkomst met een instelling?

Een overeenkomst met een instelling gebruik je als je een overeenkomst sluit met een zorginstelling. Gewoonlijk is dat van toepassing als een zorgorganisatie de zorg voor je regelt en je verzorgt wordt door meerdere zorgverleners van diezelfde organisatie. Lennie had bijvoorbeeld een zorgovereenkomst met herstelcentrum de Wiltzangk toen ze daar verbleef.

Je kunt een zorgovereenkomst met een instelling ook gebruiken voor 'een kleine zelfstandige', dit is iemand die een eigen bedrijfje heeft waar hij of zij zelf voor werkt. Bij Lennie werkt bijvoorbeeld Hans de boer. Zijn bedrijf heet 'Thuiszorgburo met zorg verzorgd'. Lennie zou met hem bijvoorbeeld een overeenkomst met een zorginstelling kunnen afsluiten. Het is echter gebruikelijker om in zo'n geval een freelance overeenkomst te nemen.

Wanneer gebruik je een overeenkomst van opdracht met een freelancer?

In de regels rondom het PGB wordt een freelancer als volgt beschreven:
Een freelancer is iemand die voor wisselende opdrachtgevers arbeid verricht. De freelancer werkt niet bij een vaste werkgever, maar doet verschillende opdrachten tegen een vooraf bepaalde beloning.
Lennie heeft bijvoorbeeld een freelance overeenkomst met Hans de Boer. Zijn bedrijf heet 'zorgbureau met zorg verzorgd'
Eigenlijk klopt de benaming freelancer niet altijd helemaal. De belastingdienst onderscheidt bijvoorbeeld onder andere: kleine zelfstandigen, zzp-ers en freelancers. In het PGB worden die termen op één hoop gegooid en benoemd als freelance.

Lennie: 'Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand geen freelance overeenkomst wilde ondertekenen. Hij zei: ' Ik ben geen freelancer, ik ben een kleine zelfstandige en het kan belastingtechnisch ongunstig voor me zijn om benoemd te worden als freelancer.' We hebben dat opgelost door het woord freelancer overal op de overeenkomst te vervangen door kleine zelfstandige.

Let bij een freelance overeenkomst op of iemand op drie of minder dagen per week gaat werken, of op vier of meer dagen per week.

drie of minder dagen per week:
Als iemand op drie of minder dagen per week werkt, kun je deze overeenkomst gebruiken voor kleine zelfstandigen, zzp-ers, freelancers, mensen met een VAR verklaring resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) en mensen met een VAR verklaring winst uit onderneming (VAR-wuo). Lennie voegt er aan toe: ' En voor alle andere benamingen die de belastingdienst geeft aan mensen die zelfstandig werken en niet in loondienst zijn.'

vier of meer dagen per week:
Let op! gaat iemand op vier of meer dagen per week werken? Sluit dan alleen een freelance overeenkomst af, als iemand een VAR verklaring winst uit onderneming heeft (VAR-wuo). Het hindert niet of iemand zichzelf kleine zelfstandige noemt of zzp-er of wat dan ook, zolang iemand maar een VAR-wuo heeft. Heeft iemand dat niet, sluit dan een arbeidsovereenkomst af.

Waarom moet je er bij een freelance overeenkomst bij vier of meer dagen per week erop letten of iemand een VAR-wuo heeft?
 • Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft voor vier of meer dagen per week, moet de budgethouder belasting inhouden en premies betalen voor de zorgverzekering, de zorgverzekeringswet en de werkloosheidswet e.d.
 • Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft voor drie of minder dagen per week, hoeft de budgethouder geen belasting in te houden en geen premies voor verzekeringen te betalen.
 • Als iemand een freelance overeenkomst heeft, hoeft de budgethouder geen belasting in te houden en premies voor verzekeringen te betalen.

De belastingdienst houdt in de gaten of iemand aan de regels die er zijn voor freelancers voldoet. Als de belastingdienst vindt dat iemand niet heeft voldaan aan de regels voor freelancers, kan de belastingdienst zeggen: 'Hier was sprake van een dienstbetrekking. De budgethouder had een arbeidsovereenkomst moeten afsluiten in plaats van een overeenkomst van opdracht met een freelancer.' Als die persoon op vier of meer dagen per week heeft gewerkt, moet je dan achteraf alsnog loonbelasting afdragen en premies betalen. Als die persoon op drie of minder dagen heeft gewerkt, en er wordt achteraf gezegd dat je een arbeidsovereenkomst had moeten gebruiken, hindert dat niet omdat je bij het PGB toch geen loonbelasting hoeft in te houden en premies hoeft te betalen als iemand op drie of minder dagen werkt. Je hebt zo lang iemand op drie dagen of minder werkt geen risico om achteraf premies te moeten betalen.

Als iemand op vier of meer dagen werkt, is dat risico er wel. Als een zorgverlener echter een VAR verklaring wuo aan je heeft gegeven en daarmee bewijst dat hij of zij een freelancer is, zal de belastingdienst nooit achteraf een boete geven en alsnog loonbelasting heffen en premies voor verzekeringen berekeningen opleggen aan de budgethouder.

Wanneer gebruik je een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kun je met elke persoon aangaan. Als iemand zichzelf echter presenteert met een bedrijfje, is het meer voor de hand liggend een freelance overeenkomst te nemen.

Voor iemand die op vier dagen per week werkt, zijn de regels anders dan voor iemand die op drie dagen of minder werkt. Bij iemand die op vier dagen per week werkt, ben je echt iemands werkgever. Je moet loonbelasting inhouden en iemand netto uitbetalen, WW premies betalen, iemand twee jaar loon door betalen als hij of zij ziek wordt en een reïntegratie plan maken. Het SVB servicecentrum PGB kan je daar bij helpen.

Iemand die drie of minder dagen werkt, valt onder de regeling 'dienstverlening aan huis'. De regeling dienstverlening aan huis lijkt erg op freelance werk. De zorgverlener krijgt 6 weken doorbetaald als hij of zij ziek is, je kunt bruto uitbetalen en je hoeft geen premies voor werknemersverzekeringen zoals de WW (Wet Werkloosheid) te betalen.

Wat is het verschil tussen een zorgovereenkomst, een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht met een freelancer?

Zorgovereenkomst is een algemeen overkoepelend woord dat je voor alle soorten zorgovereenkomsten kunt gebruiken. Het maakt niet uit of het een zorgovereenkomst met een instelling is, een freelancer of een arbeidsovereenkomst.

Bij een arbeidsovereenkomst heb je iemand in dienst.

Aan een freelancer, bijvoorbeeld een ramenwasser, geef je opdracht om een bepaalde activiteit te doen, zoals in dit geval: ramen wassen. Zo werkt het ook met freelancers in het PGB. Je geeft aan de freelancer opdracht om de zorg te leveren die je nodig hebt. Het heet overeenkomst van opdracht zodat het duidelijk te onderscheiden is van de arbeidsovereenkomst en het duidelijk is dat het een andere manier van werken is.

Kan ik zelf een overeenkomst maken?

Ja dat kan, maar rechtsbijstandshulp van het SVB-servicecentrum PGB voor de budgethouder, is alleen gegarandeerd als de budgethouder de modelovereenkomsten van de SVB gebruikt. Lennie heeft een voorkeur voor het gebruik van een modelovereenkomst.

Wat is een VAR?

Alleen zorgverleners met een VAR-wuo worden door de belastingdienst gezien als mensen met een eigen eenpersoons-bedrijf. Alleen zij kunnen gebruik maken van de zelfstandigen-aftrek bij de belastingdienst: ze hoeven dan minder belasting te betalen. Zorgverleners met een VAR-wuo presenteren zich vaak als een bedrijf met eigen logo, postpapier en facturen in hun eigen stijl. Ze moeten een uitgebreide administratie bijhouden voor de werkzaamheden die ze doen. Met zorgverleners met een VAR-wuo kun je altijd een overeenkomst sluiten, ongeacht hoeveel dagen per week iemand komt werken.

Wees met zorgverleners met een VAR- row voorzichtig. Zij worden door de belastingdienst niet met zekerheid gezien als mensen met een éénpersoons bedrijf, een ondernemer. Als je een overeenkomst met hen afspreekt voor drie dagen of minder, is er geen probleem. Komt iemand met een VAR-row vier of meer dagen werken per week, sluit dan een arbeidsovereenkomst af.

Meer informatie over waar de belastingdienst op let als je een VAR aanvraagt, vind je op de website van Lennie onder informatie > freelance of arbeids. Of klik hier om daar naar toe te gaan.

Klik hier om naar de site van de belastingdienst met informatie over de VAR te gaan.

Waar vind ik meer informatie?
     Meer informatie op deze website is te vinden onder
    • informatie -> overeenkomst -> informatie voor zorgverleners. Klik
    • Daarnaast is er meer informatie over de voor- en nadelen van een abeidsovereenkomst of een freelance overeenkomst op deze pagina: informatie -> freelance of arbeids. Klik hier om daar naar toe te gaan.
    • Ook is er meer informatie op de website van het servicecentrum PGB, onderdeel van de SVB. Klik
hier
     om daar naar toe te gaan.

Meer informatie over de VAR vind je op de website van de belastingdienst. Klik hier om daar naar toe te gaan.

Ken je andere sites met duidelijke informatie over overeenkomsten? Geef ze aan Lennie (lenniestappersatgmail.com) of aan merel (merelvanderzeeatgmail.com) door.


vorige menu keuze: info voor zorgverleners
volgende menu keuze: freelance of arbeid