begrippen

PGB
Persoons Gebonden Budget: geld dat iemand met een handicap of ziekte van het zorgkantoor of de gemeente krijgt en dat die persoon kan gebruiken om de zorg in te kopen die hij of zij nodig heeft.

SVB
SVB staat voor Sociale Verzekerings Bank. Zij voeren regelingen uit zoals de kinderbijslag en de nabestaanden uitkering (NAW). Het servicecentrum PGB maakt deel uit van de SVB.

Het SVB servicecentrum PGB
Het servicecentrum PGB is een onderdeel van de SVB. Het servicecentrum biedt diensten aan budgethouders. Ze hebben bijvoorbeeld model-zorgovereenkomsten, verzorgen de salarisadministratie voor zorgverleners die netto uitbetaald krijgen en betalen ziekengeld vergoeding aan de budgethouder als een zorgverlener ziek is.

budgethouder
Een persoon met een handicap of ziekte die een PGB heeft.

zorgkantoor
Het zorgkantoor stort het PGB op de rekening van de budgethouder en houdt in de gaten of budgethouders hun PGB goed besteed hebben.

de gemeente
De gemeente stort het PGB voor huishoudelijke hulp op de rekening van de budgethouder en controleert of het goed besteed is.

per saldo
Vereniging die belangen behartigt voor mensen met een PGB en die informatie geeft over het PGB.

zorgovereenkomst
Een budgethouder sluit met iedere zorgverlener / zorgaanbieder een overeenkomst af. Dit kan zijn een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht met een freelancer, of een overeenkomst met een zorginstelling.

verantwoording
Een budgethouder legt verantwoording af aan het zorgkantoor en/ of de gemeente zodat zij kunnen beoordelen of het PGB goed besteedt is.

VAR verklaring
Verklaring Arbeids- Relatie: een document dat een zorgverlener kan aanvragen bij de belastingdienst. Het is een bewijs dat de zorgverlener als zelfstandige of freelancer werkt.

loonheffing
De belasting die je moet betalen over het geld dat je verdient.

loonheffingskorting
Een korting op de hoeveelheid belasting die je moet betalen. Je hoeft daardoor minder belasting te betalen. Iedereen heeft recht op één of meerdere kortingen. De algemene loonheffingskorting is voor iedereen van toepassing. Als je ergens werkt heb je ook recht op arbeidskorting.

zelfstandigenkorting
Een korting op de hoeveelheid belasting die een freelancer of zelfstandige moet betalen. Je kunt hier alleen aanspraak op maken als je een echt eenmansbedrijf hebt met logo's e.d.

netto
Als je netto uitbetaald krijgt, is de belasting al ingehouden op je loon als je het gestort krijgt

bruto
Als je bruto uitbetaald krijgt moet je zelf aan het eind van het jaar aangifte doen bij de belasting. Je moet dan zelf geld apart zetten om de belasting van te betalen. De belasting is nog niet van je loon af.

AWBZ
AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het PGB voor verzorging en verpleging wordt uit de AWBZ betaald. Het zorgkantoor regelt dat het geld bij de budgethouders terecht komt.

WMO
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het PGB voor huishoudelijke hulp wordt vanuit de WMO betaald. De gemeente regelt de uitvoering van de WMO. Budgethouders met een PGB voor huishoudelijke hulp, krijgen hun PGB dus van de gemeente. Er zijn tussen de verschillende gemeentes grote verschillen ten aanzien van hoe ze de huishoudelijke hulp geregeld hebben.


vorige menu keuze: informatie
volgende menu keuze: Wat is een pgb?