Wat is een pgb?

Als je zorg nodig hebt vanwege een ziekte of handicap, kun je deze zorg krijgen van een zorgorganisatie. Als je de zorg liever zelf regelt of zorgorganisaties niet de zorg kunnen leveren die je nodig hebt, kun je kiezen voor een PGB, een Persoons Gebonden Budget. Een PGB bestaat uit geld dat je van het zorgkantoor of de gemeente krijgt en dat je kunt gebruiken zelf je zorg in te kopen. Als budgethouder zoek je zelf je zorgverleners, maak je zelf de werkafspraken, zorg je zelf voor betaling van de zorgverleners en hou je zelf de administratie bij. Zowel Lennie als Lies (Lennie haar huisgenoot) voorzien in de zorg die ze nodig hebben door middel van het PGB.

Hulp bij het huishouden wordt betaald door de gemeente. Het zorgkantoor betaalt verzorging, verpleging en begeleiding. Lennie heeft zowel een budget van de gemeente, als een budget van het zorgkantoor. De regeling van waaruit de huishoudelijke hulp (door de gemeente) betaalt wordt, heet WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Verpleging, verzorging en begeleiding worden betaald uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Lennie spreekt daarom van een WMO-budget en een AWBZ-budget. Op facturen wordt apart gespecificeerd hoeveel uren WMO zorg is geleverd en hoeveel uren AWBZ zorg. Overigens schrijf je officieel Wmo, maar Lennie vindt WMO er mooier uit zien en duidelijker.

Aan het eind van ieder jaar (WMO) of ieder halfjaar (AWBZ), moet Lennie verantwoording afleggen over hoe ze haar PGB heeft besteed. Ze moet daarom alle loonstroken, facturen en overeenkomsten bewaren. Ook moet ze na afronding van het jaar aan de belastingdienst opgeven hoe veel ze aan iedere zorgverlener heeft uitbetaald.

De termijnen waarover je verantwoording moet afleggen, kunnen per budgethouder verschillen. Het is afhankelijk van de regels van de gemeente en bij de AWBZ afhankelijk van de hoogte van het budget.

Lennie: 'Ik vind het waanzinnig veel werk, het PGB, maar het levert ook veel op. ik kan de zorg inkopen die ik nodig heb bij parfumvrije, toegewijde zorgverleners die in het algemeen plezier hebben in het werk dat ze doen.'


vorige menu keuze: begrippen
volgende menu keuze: Welke werkzaamheden zijn er?