Welke werkzaamheden zijn er?

De werkzaamheden verschillen per dag en per zorgverlener. Je wordt ingewerkt en dingen die je nog niet eerder gedaan hebt worden je geleerd. Het is niet nodig dat je ervaring hebt. Lennie probeert voor zo ver mogelijk de werkzaamheden af te stemmen op de kwaliteiten in ieder persoon. Sommige mensen doen bijvoorbeeld meer precieze dingen en anderen meer grote dingen, de een doet werk op de computer, de ander meer papierwerk etc.

Op deze pagina vind je antwoord op de volgende vragen
  • Wat zijn de werkzaamheden? Klik hier.
  • Wat is nog meer belangrijk als ik bij Lennie kom werken? Klik hier.
  • Hoe gaat Lennie om met het verdelen van de taken?
  • Hoe gaat Lennie er mee om als ik een suggestie wil geven van hoe iets verbetert kan worden.
Wat zijn de werkzaamheden?

voedsel bereiden

voedsel aanreiken

planten water geven

voedsel en water voor de kat aanvullen

kijken of Lennie nog genoeg thee heeft

thee zetten

drinkslangen schoon spoelen

helpen met eten

in de gaten houden welke dingen schoongemaakt moeten worden

schoonmaken

opletten waar het vies is en schoongemaakt moet worden

afwassen

opruimen

spullen, zoals bijvoorbeeld een telefoon, verplaatsen

post openmaken en opruimen

spullen ordenen

facturen betalen (wordt meestal door één specifieke zorgverlener gedaan die daar op dat moment voor ingewerkt is)

helpen formulieren invullen

aankleden

kruiken maken met kokend water

dekens goed leggen

incontinentie materiaal verwisselen, bijvullen en in de gaten houden of er nog genoeg van is

Lennie in de rolstoel doen

medicijnen uitzetten en aanreiken (het uitzetten wordt meestal gedaan door iemand die daar op dat moment voor ingewerkt is)

in de gaten houden dat Lennie haar medicijnen daadwerkelijk krijgt

documenten printen

de computer goed zetten, aan zetten en dingen als de microfoon en CD's erin stoppen.

de luchtfilter ophangen en aan doen

het informatiebord in de keuken en het schriftje lezen

opletten of er briefjes voor je op het prikbord hangen

boodschappen doen (hier zijn meestal aparte mensen voor)

boodschappen opruimen

een boodschappenlijst maken

CD's in CD speler of daisy speler doen (een daisy speler is een apparaat om gesproken boeken te luisteren)

bed verschonen (wordt meestal gedaan door een vaste zorgverlener)

matras controleren op lekke luchtcellen

polsspalken aandoen

enkel-voet-ortheses aandoen (dat zijn een soort van stevige schoenen die Lennie's voet zo ver mogelijk in 90 graden houden om (verdere) vergroeiing tegen te gaan)

ligorthese in bed leggen

aankleden, uitkleden, lichaam wassen, haren wassen

deuren open doen zodat het huis kan luchten

deuren die openstaan vastzetten met touwtjes zodat ze niet dicht knallen

thermostaat hoger of lager zetten

gordijn open en dicht doen

labels maken met de labelwriter (doet iemand die daarvoor ingewerkt is )

Lennie doorbewegen (om gewrichten en spieren soepel te houden)

verpleegkundige handelingen worden door een verpleegkundige gedaan

emotionele begeleiding wordt door specifieke zorgverleners gedaan

dingen uitzoeken en regelen op de computer en met de telefoon (word vooral door specifiek daarvoor ingewerkte zorgverleners gedaan

alle andere voorkomende werkzaamheden die Lennie en ik (Merel) bij het brainstormen van deze lijst vergeten zijn.

Wat is nog meer belangrijk als ik bij Lennie kom werken?

Bereidheid om vanuit een map te werken waarin staat wat de bedoeling is dat je doet.

Bereidheid om met een begeleider erbij een gesprek met Lennie te hebben. Lennie vindt een gesprek voeren moeilijk en heeft daarbij begeleiding. Over het algemeen heeft ze een paar weken of maanden nadat je bij haar begonnen bent een gesprek om uit te wisselen hoe het gaat.

Bereidheid om dingen zelfstandig in de gaten te houden (zoals bijvoorbeeld of er nog voldoende thee en water is in Lennie's drinkflessen).

Hoe gaat Lennie om met het verdelen van taken?

Het komt bij alle zorgverleners voor dat ze, om de zorg te kunnen bieden die Lennie nodig heeft, taken moeten doen waar hun voorkeur meer naar uitgaat en taken waar hun voorkeur minder naar uitgaat. Het is van belang dat zorgverleners bereid zijn om alle voorkomende taken te doen omdat het voor Lennie organisatorisch te zwaar is om de taken meer te kunnen plannen en verdelen naar ieders voorkeur dan dat ze op dit moment doet.

Lennie: 'Het komt voor dat iemand zegt: 'waarom moet ik dit alwéér doen?' Voor mij is dat frustrerend en ik mis in deze uitspraak erkenning voor de zorg die ik heb voor de zorgverleners. Ik probeer binnen mijn mogelijkheden de niet-populaire werkzaamheden te verdelen, maar dat is voor de zorgverleners niet altijd zichtbaar. Dat komt denk ik omdat ze niet van elkaar zien wie welk werk doet. En misschien ben ik niet handig genoeg in het communiceren om mijn intentie om het werk te verdelen uit te drukken.' Soms zijn taken niet uitwisselbaar. Lennie kan bijvoorbeeld de mensen die haar helpen met de computer wel de lekke cellen in haar bed laten controleren, maar andersom, dat alle mensen die cellen controleren haar kunnen helpen op de computer, gaat niet. Daarnaast is het soms te inspannend of te tijdrovend om iets meerdere keren uit te leggen. Dit maakt dat er beperkingen t.a.v. hoe Lennie het werk kan verdelen. 'De manier van werken die me het meest ondersteunt, is als mensen bereid zijn de werkzaamheden doen zonder discussie erover. Ik verlang naar die ondersteuning, de rust dat ik niet hoef na te denken aan wie ik wat vraag en hoe ik de werkzaamheden verdeel. Dat zou zo veel voor me schelen', voegt Lennie toe.

Lennie heeft met specifieke zorgverleners afgesproken dat zij Lennie feedback geven en zij helpen Lennie met hoe ze dingen kan aanpakken. Dit zijn over het algemeen zorgverleners die enkele jaren ervaring hebben in het toepassen en trainen van het communicatiemodel van Marshall Rosenberg. Lennie: 'Het werkt voor mij beter die feedback van enkele zorgverleners te krijgen. Dan blijven alle suggesties en mogelijkheden die worden aangedragen voor mij beter behapbaar.'

Lennie: 'We hebben een tijdje iemand gehad die zelf MCS (geurovergevoeligheid) had. Die wilde geen spullen van boven halen, geen spullen uit de schuur pakken, mijn rolstoel niet verplaatsen, niet werken terwijl er een andere zorgverlener in huis is... Dan vind ik het moeilijk om te beslissen op welk moment de eisen die iemand aan zijn werkomgeving stelt niet meer samengaan met het verlenen van de zorg die ik nodig heb.

Hoe gaat Lennie er mee om als ik suggesties wil geven over hoe iets volgens mij verbeterd kan worden?

Lennie wil graag haar eigen leven inrichten en zelf keuzes maken in wat ze belangrijk vindt dat er gedaan wordt en op welke manier. Het waardevolste wat je Lennie kunt geven is dat je haar ondersteunt op de manier die ze vraagt en haar helpt met haar leven inrichten op de manier die bij haar past, ookal zou je het zelf misschien anders aanpakken.

Soms komt het voor dat mensen die bij Lennie komen werken hopen dat ze aan Lennie's gezondheid te kunnen bijdragen door het toepassen of aanraden van een behandeling die ze zelf als waardevol in hun leven hebben ervaren. Citaat van een zorgverlener: 'Ik realiseer me nu dat ik toen ik voor Lennie ging werken, ik eigenlijk een verborgen agenda had en 'de wereld wilde verbeteren'. Ik heb me jaren verdiept in de macrobiotiek en ik vind dat Lennie te yin eet. Zij zou meer tamari op haar eten moeten doen, minder rauwe dingen moeten eten en geen sinaasappel eten. Ik twijfelde aan sommige voedingsadviezen van haar arts. Dit gaf conflicten. Toen ik me mijn 'verborgen agenda' realiseerde en inzag dat dit niet de soort zorg was die Lennie vraagt, heb ik de overeenkomst opgezegd. Ik wil mijn leven, energie en tijd wijden aan de macrobiotiek.'

Je kunt er van uitgaan dat elke handeling die je doet bij Lennie thuis een bedoeling heeft, ookal zie je die misschien niet op het eerste gezicht.

Lennie: 'als iemand wil weten wat het nut is van een bepaalde handeling, beantwoord ik die vraag graag. Moeilijker is het voor me als iemand wil bediscussieren of een handeling op de beste manier gebeurd, of het niet beter anders kan, of dit wel echt nodig is, of niet iemand anders dat kan doen, of dit voorwerp niet beter op een andere plek kan staan, of ik niet beter iets nieuws kan kopen. Er werken hier 15 mensen op regelmatige basis en iedereen heeft wensen voor verandering en suggesties voor verbetering. Ik herken de goede bedoeling om achter deze opmerkingen en tegelijkertijd kan ik onmogelijk over alle suggesties nadenken, dat is te veel. Vaak zou ik willen gillen omdat het te veel is.'

Als je graag een suggestie wilt geven, dan helpt het Lennie als je van te voren checkt of Lennie ruimte heeft voor een suggestie op dat moment.


vorige menu keuze: Wat is een pgb?
volgende menu keuze: geurvrij werken