wilco

In deze tekst gebruikt Lennie de woorden coach/ trainer/ begeleider door elkaar i.v.m. de afwisseling. De dienst die door Wilco aan Lennie geboden wordt, valt echter onder de functie 'begeleiding' in het PGB.

Wilco was mijn eerste coach/ begeleider op het gebied van communicatie. Ik ken hem sinds het voorjaar in 2006. De eerste jaren heeft hij vooral naar me geluisterd met behulp van Geweldloze Communicatie. Later, toen mijn pijnstillers aansloegen, ben ik zelf meer gaan oefenen. We communiceren via de telefoon en tegenwoordig ook via skype.  De meeste GC trainers geven er de voorkeur aan om hun klanten te kunnen zien, zodat ze de non-verbale communicatie kunnen zien. Voor Wilco heeft de telefoon als waarde dat het puurder gericht is op de verbale communicatie. Wilco was blij met deze oefengelegenheid omdat hij daarmee extra aandacht kon geven aan de precieze verbale communicatie. Ik was blij dat ik een trainer had voor wie het contact per telefoon toegevoegde waarde had en voor wie het niet een 'nou ja het moet maar' -oplossing door gebrek aan andere mogelijkheden.

Tegenwoordig zoek ik vooral contact met Wilco als ik precieze communicatie suggesties wil, als ik bij wijze van spreken elk woord onder de loep wil nemen. Als hij me helpt bij een brief streven we ernaar om hetgeen ik wil overbrengen zo direct en kort mogelijk uit te drukken. Ik ben blij dat hij mij daarmee kan helpen want ik heb vaak dat ik door de hoeveelheid woorden het bos niet meer zie.

Ook als ik opzoek ben naar structuur in een brief of gesprek, of structuur in mezelf, neem ik graag contact op met Wilco. Soms vinden mensen mij zakelijk doordat ik brieven graag indeel met vetgedrukte kopteksten en deelkopteksten. Wilco herkent mijn behoefte aan structuur en ik ben blij met die herkenning. Structuur helpt me om de draad te kunnen vasthouden.

Wilco biedt verschillende activiteiten aan:

  • coaching (waarbij gebruik wordt gemaakt van Geweldloze Communicatie): Voor meer informatie kijk op de website van InnerPlay.
  • Hij maakt websites en biedt webhosting aan. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website ABC-website.nl
  • Hij biedt leiderschapsontwikkeling aan. Kijk hiervoor op de website leiderschap in beweging Meer informatie over openhartig managen is te vinden op de website van 'leiderschap in beweging.

Openhartig managen

Leiderschap in beweging heeft samen met management advies bureau Willems & Partners een nieuw concept ontwikkeld doorbordurend op Geweldloze Communicatie. Het concept kreeg de naam 'Openhartig Managen' mee. Er is een boek in de maak dat managementthema's belicht vanuit dit concept. Het helpt managers om openhartig managen in de praktijk te brengen.
Het is ontstaan vanuit de verzuchting van een ervaren interim manager: "Ik zet gekwalificeerde mensen in die volgens gekwalificeerde procedures doelgericht samenwerken in een team. Toch zijn er tussen teams grote onderlinge verschillen in prestaties! Hoe komt het dat sommige teams soepel en met veel plezier samenwerken terwijl andere niet vooruit te branden zijn?". Het sleutelwoord is verbinding. Mensen die de eigen en elkaars behoeften én die van hun organisatie kennen, en bereid zijn daarin te voorzien, creëren een vervullende manier van samenwerken - waarbij prestaties vanzelf volgen.

Openhartig Managen leert mensen in een organisatie de kwaliteit van verbinding te verbeteren. De focus ligt daarbij op het proces van samenwerken en niet op het behalen van een prestatie. Het is een aanvulling op bestaande managementconcepten, niet een vervanging. Wij zien het als een inbedding waarop gestructureerde managementmethoden een stromende werking krijgen.

Eén van de dingen die we aanbieden in het kader van Openhartig Managen is het schrijven van een strategisch plan. Wij laten bestuur of directie omschrijven welke behoeften hun bedrijf wil (helpen) vervullen in de buitenwereld. Op deze manier krijgt het bedrijf een stabiel/duurzaam plan want behoeften zijn niet aan mode onderhevig.

Het strategisch plan beschrijft vervolgens de strategieën waarmee het bedrijf de komende periode in de beschreven behoeften gaat voorzien. Door bewust te zijn van de overvloed aan strategieën waarmee de behoeften ingevuld kunnen worden ontstaat dynamiek. Bijvoorbeeld elk jaar kan een keuze gemaakt worden uit verschillende strategieën waarmee de te vervullen behoeften ingekleurd worden, zodat verschillen en nuances voor de aanpak tot uiting komen en bijdragen aan een flexibele bedrijfsvoering.
De toegevoegde waarde van deze methode is dat de ontwikkeling van het bedrijf direct aansluit op de behoeften die in de omgeving (de markt) spelen. Het bedrijf wordt slagvaardiger en bewust afgestemd op de markt.


vorige menu keuze: vincent
volgende menu keuze: yoram