yoram

To read this page in English, click here

Klik hier om naar Yoram's website te gaan.

Lennie: 'Pauline raadde mij aan contact te zoeken met Yoram Mosenzon voor mijn begeleiding. Ik had eigenlijk al voldoende begeleiders om mij te ondersteunen op emotioneel en communicatief vlak, maar ik hoorde zulke fantastische verhalen over hem, dat mijn interesse gewekt was. Pauline noemde hem 'de king of empathy' en iemand anders sprak over hem als 'master of communication'. Ik zie hem daadwerkelijk zo; voor mij hoort hij bij de beste Geweldloze Communicatie trainers in de wereld. Soms vind ik het jammer dat hij (nog) geen vloeiend Nederlands spreekt. Daardoor kan hij moeilijker communiceren met zorgverleners die geen Engels praten. Gelukkig heb ik voor die gevallen Nederlandse trainers achter de hand die ik kan vragen

Lennie omschrijft wat voor haar de kracht in Yoram is: 'Hij kan de essentie begrijpen van wat ik probeer te zeggen. Ik voel me gehoord, gezien en gekend in wat voor mij belangrijk is. Hij kan wat er in mee leeft zo goed herformuleren dat het binnen in mij rustig wordt, rustig wordt door de helderheid. En door de eenvoud, de eenvoud die er is in de kern van wat er gaande is. Als ik in die rust ben, ben ik meer open om te horen wat er voor de ander gaande is. Yoram helpt me de schoonheid te zien in wat de ander probeert te zeggen, ookal is de boodschap voor mij nog zo moeilijk en pijnlijk om te horen. 

Op mijn vraag of Lennie een voorbeeld heeft, denkt ze een tijdje na. 'Er komt op dit moment geen voorbeeld in me op van een pijnlijke boodschap die hij heeft helpen vertalen naar een voor mij makkelijker te verteren formulering. Wat wel in me op komt is dat we pasgeleden over mijn sociale onzekerheid hebben gepraat. Ik ben onzeker over mijn vaardigheden om eraan bij te dragen dat de ander zich op zijn gemak voelt en dat ons contact duurzaam op een prettige manier zal verlopen. Wat voor mij een eye opener was, was dat achter mijn gevoel van onzekerheid o.a. een behoefte aan leren schuil gaat. Ik wil leren hoe ik kan bijdragen aan de kwaliteit en het voortduren van een contact.

Een voorbeeld waarin Yoram GC (Geweldloze Communicatie) heeft toegepast.

Laatst gaf ik een cursus in Italië. In de pauze ging mijn aandacht naar twee kinderen en hun moeders. Een meisje van 4 had een plastic tas vol schelpen vast, en een eveneens 4- jarige jongen vroeg de tas van haar. Ze wilde de tas niet aan hem geven. Hij keek haar aan, hield zijn beide vuisten omhoog, en zei met stem verheffing: 'Als je ze niet aan mij geeft, word ik boos'

Deze "techniek" gaf niet het resultaat wat hij wenste. Het meisje wilde de schelpen niet aan hem geven. De jongen kwam naar haar toe en begon het meisje te slaan. Ik hield mijn hand tussen hen in, om te voorkomen dat de vuisten het meisje zouden raken en haar te beschermen. In de tussentijd was ik de moeders aan het uitleggen wat ik doe:
'Ik zeg niet tegen hem om niet te slaan. Hij probeert op de beste manier die hij weet uit te drukken hoe graag hij wil spelen met het meisje en de schelpen. Het zal pijnlijk voor hem zijn als hij geen begrip krijgt voor wat hij probeert uit te drukken.' Ik keek hem aan en checkte of wat ik dacht dat er voor hem gaande was klopte. Ik vroeg: 'Wil je graag dat ze de schelpen met je deelt?'
'Ja!', zei hij.
Toen vroeg ik het meisje: 'Wil je de schelpen met hem t delen?'
Ze dacht even na. Toen opende ze haar tas, nam een ​​schelp en gaf het aan de jongen. Zijn gezicht was nog steeds boos. Hij wilde niet eens zijn hand strekken om de schelp aan te nemen. De schelp viel op de grond. De jongen zei: 'Ik wil ze allemaal' Zijn moeder begon gelijk te zeggen: 'Nee, je kan niet om alle schelpen vragen ...'

Ik nodigde de moeder uit om voor het onderwijzen eerst met de jongen te verbinden. Ik keek de jongen aan, en vroeg hem: 'Is het dat je wilt spelen met haar? samen spelen met alle schelpen?'
De jongen knikte 'Ja'.
Toen vroeg ik het meisje: 'Wil je samen met hem met de schelpen spelen?' Het meisje dacht opnieuw na. Daarna sprong ze van haar moeders schoot, schudde de schelpen uit de zak en een minuut later waren ze samen aan het spelen op de vloer.

Later zei ik tegen de deelnemers: 'het is verbazingwekkend hoe snel kinderen de techniek van het manipuleren leren ('ik word boos als je niet doet wat ik zeg') ... De moeder zei: 'Ja, dat heeft hij van mij geleerd. Het is precies wat ik zeg als hij niet wil luisteren.'
Als je zelf Geweldloze Communicatie toepast in je leven, zullen je kinderen je imiteren en leren ze vanzelf hoe ze conflicten kunnen oplossen.


vorige menu keuze: wilco
volgende menu keuze: yoram-EN